Statistika 2009

    REZULTATET E NXENESVE PER VITIN SHKOLLOR 2008- 2009  

                      %  kalueshmerise                Nota mesatare 

 

 Qershor                          83                                                 6,4  

Sezoni II                   99.6                                             6,5

 

Numri i nxenesve                            Total                           Femra                  Numri mes/klase           Diplomuar              Femra

                                              794                       179                      33

"Hoteleri-Turizem"                    451                         57                                                      98                    15

"Teknologji Ushqimore"             343                       122                                                      73                    26