Statistika 2012

                    Rezultatet e nxenesve ne Vitin Shkollor 2011-2012

 

                                                                 % Kalueshmerise                              Nota Mesatare

 Qershor                                                         76                                                              6,2

 Sezoni   II                                                      83                                                              6,2

 

  Numri i nxenesve                         Totali          Femra          Numri mes/klase       Diplomuan       Femra      Niveli I         F            Niveli II               F

                                                               781             145                        32  

"Hoteleri-Turizem"                           387                91                                                         49                        7               79            27                 40                   9

"Teknologji Ushqimore"                  394                54                                                          52                     15               37             3                 30                    7

            

TE DHENAT KRYESORE TE SHKOLLES

Siperfaqe e pergjithshme:          12 432   m2

Siperfaqe e godines :                      5 120   m2   (me tarrace)

Siperfaqe e Bazes Prodhuese:        450   m2

Godina:                                                       3   Kate

Viti i ndertimit:                                    1958

Viti i rikonstruksionit:                        2009

Klasa mesimore :                                     21

Ambjente te tjera mesimore :             36

Laborator kimie                                          1   ----------  50    m2

Laborator biologjie                                     1 ---------- -50    m2

Dhome TIK                                                   1 ----------- 35    m2

Biblioteke                                                     1 ------------35    m2

Salle shumefunksionale                           1------------  75    m2

Salle konferencash                                    1-----------  -50    m2

Palester                                                        1 ------------200   m2

Salle mesuesish                                          1 -------------50   m2

Ambjente ndihmese                                  5------------- 75   m2

Sekretari                                                       1-------------25    m2

Arkive                                                            1 -------------14    m2

Godina ka sistem qendror ngrohje me nafte

 

žNUMRI MESATAR I NXENESVE NE KLASA

                32

žRAPORTI NXENES/ MESUES

               18

žRAPORTI NXENES / KOMPJUTER

               52


        HARTA SOCIALE E SHKOLLES

žPrinder asistence sociale                                         17   %

žNxenes me 1 prind                                                       0,3 %

žNxenes pa kujdesje prinderore                                0,3 %

žNxenes rome, egjyptiane                                           0,1 %

žNxenes te sapoardhur nga krahina te tjera          0,3 %