Statistika 2011

                                      Rezultatet e nxenesve ne Vitin Shkollor     2010-2011

                                                                       % Kalueshmerise                           Nota mesatare

 

Qershor                                                                   77                                                       6,4

Sezoni II                                                                 98                                                       6,

 

    Numri i nxenesve                           Totali              Femra             Numri mes/klase         Diplomuan              Femra        

                                                                 720                                                      33

"Hoteleri-Turizem"                             401                    81                                                                  90                           16

"Teknologji Ushqimore"                    319                    53                                                                  59                           31