Statistika 2010

REZULTATET E NXENESVE NE VITIN SHKOLLOR 2009-2010

 

                              % Kalueshmerise                             Nota mesatare

Qershor                                82                                             6,4

Sezoni II                              98                                             6,5

 

Numri i nxenesve                          Totali             Femra          Numri mes/klase          Diplomuar         Femra          Perfunduan Niveli I      Femra

                                             751                                   34

"Hoteleri-Turizem"                   424              61                                                 73                11                     68                     8 

"Teknologji Ushqimore"            327              93                                                  48               26                     57                   19