Stafi i Mësimor

Flutura Vaqarri Drejtore Estetike - Restorant
Gjergj  Dhamo N/drejtor Ekonomi
Enina Nallbani N/drejtore Matematike
Gjete Buna Mesues Matematike
Edlira Dallo Shefe Bazes Prodhuese Teknologji Ushqimore
Alma Mastaka Shefe departamenti

Histori,

Gjeografi Turistike

Aida Zhupa Mesuese Qytetari
Liljana  Xheka Mesuese Anglisht
Denis Sauku Mesues Gjermanisht
Behar Qerozi Mesues Fizike
Donika Veliu Mesuese TIK
Teuta Patushi Mesuese Histori
Ana Shupuli Mesuese Letersi
Matilda Nezha Mesuese Letersi
Luljeta Frasheri Mesuese Edukim Fizik
Drane Bega Mesuese Edukim Fizik
Elona Zaçe Mesuese Italisht
Ilirjana Peristeri Shefe Departamenti Teknologji Kuzhine
Mukades Memajdini Mesuese Kuzhine
Xufe Rusi Mesuese Organizin hoteli
Fjorentina Kushta Mesuese Recepsion
Seadete Bici Mesuese Recepsion
Sonila Cobo Mesuese Turizem e mjedis, FU
Silvana Gorica Mesuese

Ekonomi, edukim karriere, Kompanite e nxenesve

Albana Beqiri Mesuese Kontabilitet, FU, Aftesi per sipermarrjen
Albana Pelivani Mesuese Restorant
Alma  Caka Shefe Departamenti Kimi, Teknologji Ushqimore
Driola Kadiu Mesuese Module Profesionale
Arber Hala Mesues Bar, Module Profesionale

Marilda

Shameti Mesuese Vizatim teknik, Proces aparate, module profesionale
Torpa Boga Mesuese Aftesi per sipermarrjen, Module profesionale
Elmira Qerimaj Mesuese Pije, Ushqim, Lavanteri
Rajmonda Gjana Mesuese Kimi analitike, Module profesionale
Hyrie Lasku Mesuese KTK, Module profesionale, Higjene e mjedis
Eroina Muça Mesuese Teknologji Ushqimore, Module profesionale
Fatbardha Sallaku Mesuese Kimi, Higjene, Module profesionale
Engjellushe Nezha Mesuese Biologji, Mjedis dhe Zhvillim i Qendrueshem, Kimi
Fation Huta Mesues Module profesionale
Blerta Velaj Mesuese Kimi, Higjene, Module profesionale
Aida Gjinaj Mesuese

Teknologji Ushqimore

Module profesionale

Besim Xhaja Mesues
Restorant
Blerta Kristo Mesuese Matematike
Donald Vogli Mesues Recepsion
Klodiana Kryemadhi Mesuese Matematike
Riza Braholli Mesues Letersi
Marlen Kazani Mesues Kuzhine  
Olsi Bilali Mesues Kuzhine  
Ornela Nikaj Mesuese Frengjisht  
Ilva Byzyka Mesuese Anglisht  
Irma Ozuni Mesuese Kimi