Misioni dhe Organizimi

MISIONI I SHKOLLËS

Edukimi i elementeve te qytetarise dhe nxitja tek nxenesit e shprehive praktike, te te menduarit krijues dhe iniciatives me qellim pershtatjen e tyre ne tregun e punes.

Ne ofrojmë:

 

  • žPrograme cilesore te pergatitjes profesionale
  • žKompetenca per tregun e punes
  • žMesues te kualifikuar
  • žArsimim fleksibel
  • žKushte  te realizimit te  praktikave (moduleve)
  • žBashkepunim me bizneset
  • žNxitje te aftesive sipermarrese per nxenesit
  • žMundesi te shumta pjesemarrje  ne aktivitete
  • žArgetim  per nxenesit
  • Prinderit jane pjesemarres kudo ne veprimtarine e shkolles

 

 

VIZIONI I SHKOLLËS

Shkolla jone tashme  eshte e konfirmuar si shkolla qe pergatit punonjes te kualifikuar ne fushen e hotelerise dhe te turizmit ashtu si dhe ne fushen e teknologjise ushqimore duke ofruar cilesi ne pergatitje, kulture bashkepunimi, atmosfere miqesore, aktivitete te shumta dhe nje treg pune te garantuar.

 

Mësimdhënia dhe të nxënit

Në shkollën tonë mësimdhënia dhe të nxënit mbështeten në kurrikulin shkollor i cili bazohet në formimin e përgjithshëm dhe krijimin e personalitetit, realizimin e praktikave (moduleve), realizimin e formimit teorik dhe praktik të njohurive të profesionit, në teknologjinë e informacionit, të kreativitetit e të pavarsisë se nxenesit.

žKurrikuli shkollor zbatohet në një mjedis pozitiv që bazohet tek puna në grup e mësuesve për arritjen e një të nxëni efektiv. Përgatitja e materialeve mësimore nga vetë mësuesit e shkollës dhe përdorimi i mediave në mësim janë pjesë përbërese e kësaj pune.

žSynohet për pjesemarrjen e bisnesit në konsultimet që zhvillohen në shkollë për përshtatjen e kurrikulit dhe te vleresimit te kompetencave profesionale te nxenesve me stadet aktuale  te zhvillimit.

 

Cilësia

žGarantimi i cilësisë në shkollë bazohet në përcaktimin e qëllimeve të qarta pedagogjike, në realizimin e tyre, reflektimin e vleresimin e vazhdueshëm për këto qëllime. žBazë e veprimtarisë së shkollës është orientimi ndaj shërbimeve hoteliere dhe turistike, industrise ushqimore si dhe  përfshirja e bisnesit në veprimtaritë e shkollës, diskutimi mendimeve të reja në departamentin e mësuesve te profesionit, kreativiteti, risitë etj.

Zënia në punë e nxënësve, pasi mbarojnë shkollën, është tregues i punës sonë. Tregues i cilesise qe ofrojme, eshte edhe vetevleresimi i shkolles i realizuar me mbeshtjetjen e AKAFP dhe projektiteve te huaja qe mbeshtesin shkollat profesionale ne Shqiperi. 

 

Ekonomia dhe shoqëria

žNxënësit tanë marrin pjesë në zhvillimet e shoqërisë. Ne iu krijojmë atyre mundësi për një ngritje profesionale. žAta realizojnë praktikat (modulet) në hotele e restorante cilësore si dhe ne linja prodhimi moderne, duke synuar arritjen e një niveli cilësor të  kompetencës profesionale.

žRealizimi i projekteve të mësuesve dhe nxënësve në shkollë prej disa vitesh është bere një ritual i zakonshem. žKemi realizuar nënshkrimin e marreveshjes  së bashkëpunimit së shkollës me biznesin dhe synojme rinovimin e vazhdueshem te saj duke  shtuar partneritetet e bashkepunimitet.

 

Ndërkombëtariteti

žSi institucion i arsimit profesional, ne kemi një prezantim dinjitoz  ne te gjitha veprimtarite evropiane dhe jemi pjesemarrës të suksesshëm në shumë aktivitete të AEHT. žSynohet forcimi i zoterimit te gjuhës së huaj të profesionit për të siguruar mobilitetin e kompetencës profesionale jo vetëm në Shqipëri por edhe më gjerë.