Ku ndodhemi?

Shkolla e Mesme HOTELERI - TURIZMI

Rruga: "KAVAJES", Nr. 50  Tirane - SHQIPËRI

Tel: +355 42 236 346;  +355 42 225 053

E-Mail: hoteleriturizem_tirane@yahoo.com

Shih në hartë