Galeria fotografike

Anglisht për profesionin (Dt 16.11.2015)

Përmes një projekti në bashkëpunim me British Council,u arrit përgatitja e një libri të profilizuar të gjuhës angleze.
 

Momente nga vizita e grupit të shkollës COOVI(Belgjikë)në shkollën tonë

Fotot janë realizuar gjatë praktikës profesionale në ambientet e shkollës sonë.
 

Dita e dyerve te hapura

Dita e dyerve te hapura u zhvillua ne dt 11/05/2015.Ky aktivitet sherben per te promovuar shkollen duke ekspozuar produkte te pergatitura nga nxenesit e shkolles sone.
 

Marreveshja per sistemin dual ne shkolle

Sitemi dual, sipas të cilit gjysmën e kohës nxënësit e kalojnë në shkollë dhe gjysmën pranë një kompanie siguron profesionistë të kualifikuar.
 

Marreveshja me shkollen COOVI në Bruksel

Shkolla jonë nënshkroi një marrëveshje binjakëzimi me shkollën “Coovi”, si një mundësi që nxënësit dhe mësuesit të marrin eksperiencë të mëtejshme në njërën nga degët më të kërkuara sot nga tregu i punës.
 

Marreveshja e MMSR me JA

MMRS, z. Erion Veliaj, dhe Drejtori i AADF, z. Michael Granoff, nënshkruan në mjediset e shkollës sonë një memorandum bashkëpunimi, i cili synon promovimin dhe thellimin e edukimit të të rinjve me aftësi për sipërmarrjen.
 

Ne fabriken e qumeshtit Erzeni

Ekskursion mesimor gjate vizites ne fabriken e qumeshtit "Erzeni".
 

Vizite ne shkollen COOVI ne Bruksel

Fotot jane bere gjate vizites se perfaqesuesve te shkolles sone ne shkollen COOVI ne Bruksel,shkolle me te cilen jemi binjakezuar.
 

Grupi ekologjik i shkollës Hoteleri-Turizëm.

Grupi ekologjik i shkollës ndërgjegjëson komunitetin duke dhënë kontributin e vet në mbjelljen e pemëve dhe në mirëmbajtjen e ambientit të përbashkët.
 

Trashëgimia kulturore (2011)

Projekt i realizuar për të evidentuar vlerat që mbart trashegimia jonë e pasur kulturore.
 

Panaire të FU-së

Janë momente nga panairet e Firmës Ushtrimore,të zhvilluara me pjesëmarrjen e nxënësve e të drejtuara nga mësuesit përkatës.
 

Nxënësit në provim.

Nxënësit janë duke dhënë provim në modulet profesionale,sipas niveleve,në Qershor 2012.
 

Aktivitete sportive

Aktivitete sportive të realizuara nga nxënësit e shkollës Hoteleri -Turizëm. 2010, 2011, 2012
 

Aktiviteti i dyerve të hapura

Aktiviteti i dyerve të hapura në shkollën Hoteleri- Turizem . Prill 2011
 

100 Vjet Pavarësi.

Momente nga aktiviteti i zhvilluar në shkollë me rastin e 100 vjetorit të Pavarësisë.
 

Aktivitete të shkollës Hoteleri-Turizëm

Këto fotografi shfaqin momente të shkëputura nga aktivitete të zhvilluara në shkollë,mes shkollash dhe jashtë Shqipërisë.